Министерството на труда и социалната политика, заедно с браншови организации от сектор Плодове и зеленчуци работят по промяна на нормативната база за наемане на сезонни работници. Преди дни се проведе второ заседание на работната група, на която председателят на Българската асоциация на малинопроиводителите Божидар Петков представи становище с предложеня за промени в трудовото законодателство, съобщава Фермер.БГ. 
 
Земеделците предлагат да се формулира определението "Сезонни работници, заети в сектора плодове и зеленчуци" така, че то само по себе си да е уникално, ясно и точно и да изключва всички други сфери и форми на използването му в други отрасли или направления.
 
Дневен Договор за сезонна работа в сектора плодове и зеленчуци ще регламентира възнаграждението, дължимите осигуровки, застраховки и данъци. Това определение дава ясна представа както на работника, така и на работодателя, че става въпрос за трудови отношения само и единствено за един ден и всички останали правоотношение и свързани с тях последствия към двете страни са неприложими.
 
За да не бъдат поставени в неравностойно положение работници и служители, заети в същия сектор с постоянни трудови договори, се предлага този тип трудови отношения с "Дневен договор за сезонна работа в сектор плодове и зеленчуци" да бъде строго лимитиран и ограничен в рамките на 90 дни в календарна година.
 
По този начин земеделските производители (работодателите) ще имат време за диалог и възможности за разяснение на проблемните до сега за такъв тип работа "бенефициенти" на социалните и енергийни помощи, които и не искат да чуят, че ще им бъдат взети данни от личните карти за какъвто и да е договор от страх, че ще си загубят помощите, заявява Божидар Петков.
 
В същото време от страна на Министерството на труда и социалната политика трябва да бъдат засилени мерките на контрол както с преки физически проверки „на терен“ по време на сезона  така и на "кръстосано съответствие" по счетоводни документи по всяко време на годината. По този начин ще се ограничи  възможността да има "алтернативна" работа без договор за хората, получаващи социални и енергийни помощи.
 
Представителите на бранша посочват още, че с тези дневни договори ще бъдат избегнати или намалени случаите на симулиране на болест и други злоупотреби от страна на сезонните работници, които в много случаи след първия работен ден „се разболяват“, после не могат да бъдат уволнени и са „като воденичен камък както за работодателя, така и за Социалното министерсвто“, посочи Петков.
 
Производителите на плодове и зеленчуци очакват от Социалното министерство и всички свързани с този процес министерства и организации да излязат с единно становище и реални предложения за бързи и актуални законодателни промени, за да могат да бъдат въведени на практика не по-късно от края на месец юни 2015 година.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!