Днес изтича срокът за провеждане на специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) за Кампания 2018. Според заповедта на министъра на земеделието Румен Порожанов, издадена на 10 август, резултатите от проверките трябва да бъдат поетапно отразявани по съответния ред до 19 октомври. 
 
 
Основаната им цел е да установи дали съответните площи във ФБл, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
 
Проверките касаят и определяне/актуализиране на границите на физическите блокове с оглед обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), както и техния начин на трайно ползване.
 
Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, ще бъдат публикувани на интернет страниците на Областните дирекции „Земеделие“ в страната.
 
 
В края на септември стана ясно, че след 2020 г. се предвижда да се прилага система за мониторинг при заявяване на земеделски парцели. Тя ще следи дали графичното очертаване съвпада с реалните обработки на полето. С това теренните проверки ще отпаднат напълно.
До 2021 г. всяка държава членка ще трябва да разработи компютърна електронна система, която да замести напълно теренните проверки.
 
„Предвижда се графичното очертаване да съвпада с реалната обработка на място. Най-общо казано ще се следят изцяло парцелите и това, което се отглежда там, както и обработките. С програмата ще стане ясно, например дали на място със заявена царевица, се отглежда царевица.
 
Тази система трябва да е разработена така, че да се разбере и начина на ползване, и на географско очертаване. Ако това, което фермерите са заявили и това, което се вижда от системата не се препокрие – съответният земеделски производител няма да получи субсидия“, обясни тогава за Фермер.БГ председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова.

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!