Днес Министерството на земеделието и храните трябва да обяви решението дали и с колко ще бъде удължен срокът на кампанията за директни плащания 2015 година. До петък Министерството приемаше предложенията от браншовите организации в страната, след като бяха предложени три варианта за избор - I ВАРИАНТ – без удължаване на срока – краен срок 15 май 2015 г. (без санкция) и краен срок 9 юни 2015 г. (с 1% санкция за всеки просрочен ден след 15 май 2015 г.); II ВАРИАНТ – частично удължаване на срока – краен срок 29 май 2015 г. (без санкция) и краен срок 23 юни 2015 г. (с 1% санкция за всеки просрочен ден след 29 май 2015 г.); III ВАРИАНТ – максимално удължаване на срока – краен срок 15 юни 2015 г. (без санкция) и краен срок 10 юли 2015 г. (с 1% санкция за всеки просрочен ден след 15 юни 2015 г.).
 
Фермер.БГ припомня, че зам.-министърът на земеделието Васил Грудев предложи срокът за подаване на заявления по кампанията за директни плащания 2015 да се удължи до 29 май 2015 г. с проектонаредба за промяна на Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерките за директни плащания. 
 
Националната асоциация на зърнопроизводителите подкрепи това предложение, а другата голяма земеделка неправителствена организация – Асоциацията на земеделските производители поиска срокът да се удължи максимално – до 15 юни (без санкция).
 
До петък по кампанията за страната са подадени над 98 000 заявления по всички схеми и мерки за директни плащания. По СЕПП заявленията са 46 811, а заявената площ е 3,08 млн. ха.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!