Днес Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов ще се срещне с представители на асоциации и сдружения на животновъдите в България. Срещата ще се проведе от 10.00 часа в Голям Колегиум на МЗХ.

На нея ще бъдат обсъдени състоянието, проблемите и перспективите на българското животновъдство. Участие в дискусията ще вземат съветникът на министъра акад. Атанас Атанасов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция селекция и репродукция в животновъдството Митко Петев и експерти от дирекция „Аграрно развитие” към министерството.