Днес, 29 май - петък, е последният ден за подаване на заявленията за директните плащания за кампания 2015 г. без санкции.  В срок до 23 юни 2015 г. земеделските стопани могат да подават заявления с 1% санкция за всеки просрочен ден след 29 май 2015 година.
 
Към момента са подадени над 110 000 заявления от земеделски производители, които обхващат над 3,40 млн. ха от общо 3,49 млн. ха използваема земеделска земя (към 2014 година). До момента общинските служби по земеделие работят по график и събота и неделя, за да могат да бъдат приети и обработени всички заявления.
[news]
Припомняме, че в ходът на подаване на заявленията за подпомагане неколкократно беше възпрепятстван и прекъсван след старта на кампанията, поради възникване на технически неизправности и несъвършенства на софтуера. Новите правила и усложнените изисквания на директните плащания създават сериозни предизвикателства пред земеделските производители и общинските служители, особено що се отнася до покриване на зелените изисквания, очертаване на екологично насочените площи, както и до заявяването на някои от новите схеми на директните плащания. Освен това новите изисквания на националното законодателство, свързани с наличието на правно основание за ползване на земеделските земи при кандидатстване за подпомагане, породиха проблемни и спорни казуси от различно естество, които също се оказват мъчно препятствие в заявяването на площите.
 
От МЗХ припомнят, че в кампанията бяха въведени и някои улеснения за самите земеделски стопани при подаване на заявленията. Те могат да виждат кадастралните имоти при очертаване на площите си, а с цел да се намалят застъпванията, в ИСАК те имат възможност да виждат и очертаните от другите стопани преди тях площи. 
 
По искане на браншовите организации беше удължен и срокът за подаване на документи за всички схеми за преходна национална помощ, както и за мерките по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане, подавано по реда Наредба № 5 от 27 февруари 2009 година. 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!