Вече се гледа по един съвременен начин за управлението и модернизирането на фермите. Всеки, който мисли за инвестиции в нова ферма, трябва да планира каква ще бъде тази ферма както сега, така и след 15-20 години. Това е голяма капиталова инвестиция, така че е най-важно е да се мисли дългосрочно

Виртуална обиколка на една от най-добре механизираните ферми в света
 
„Хуманното отношение към животните, количеството и качеството на крайния продукт (месо/мляко) и оползотворяване на оборския тор са сред най-важните аспекти при планирането на устойчива и модерна ферма. Решенията, които Агритоп предлага са рентабилни и възвръщаеми, защото работят безупречно години наред не само за ден, два или година.“, казва Момчил Тасков, мениджър "Продажби" в Агритоп. 

 

Момчил Тасков е зооинженер по образование с над 15 годишен опит в планирането и проектирането на животновъдни ферми в Агритоп. От 2018 година той е и председател на Националния съюз на зооинженерите в България.


Разговаряме с него за това как да подходим при проектирането на една съвременна и ефективна ферма.


Какво е първото нещо, което трябва да се има предвид при планирането на ферма днес?


Фермата е комбинация от хора, животни, машини и сгради - всичко трябва да бъде проектирано за днес, за утре и за бъдещето. Когато седнем и планираме заедно с нашите клиенти, обсъждаме техните цели и се фокусираме върху две основни области: първо, разрастване на бизнеса. Важно е при планирането да се предвиждаме за евентуално разширяване. Трябва да се помисли как фермата трябва да се управлява през следващите 20 години. На второ място, оборудване и технологии. Ако фермерът иска високи резултати, да привлече по-добри служители и да се справи с проблема с работната ръка, бих казал, че са задължителни автоматизация и дигитализирани системи. Това се отнася за индустриални ферми, но тези решения ние много успешно правим пригодни и за по-малките ферми с по-ограничени бюджети. В зависимост от конкретните нуждите даваме правилните решения. Доказали сме го при много наши клиенти.

 


Защо работата с професионална фирма като Агритоп е толкова важна?


За да се планира цялостния процес, който се случва във фермата, 24/7, 365 дни в годината, трябва да се включат много параметри, не рядко започваме с лист и химикал, но това, разбира се, не е достатъчно. Ние използваме проектантски екип, който близо 20 години се занимава само с проектиране на животновъдни стопанства. Работим с чуждестранни консултанти от държави с много развито животновъдство.

 

Използваме ценния опит на DeLaval, световен лидер в сферата на оборудване за доене охлаждане на мляко и проектиране на ферми. Те са може би с най-богат опит в проектирането на ферми и управлението им. Смея да твърдя, че нашият екип в Агритоп, заедно с нашите партньори натрупахме много голям опит и се утвърдихме като лидер в планиране на всички дейности като хранене, доене, охлаждането на млякото, управление на оборския тор, почистване и осигуряване на необходимото време за всички дейности на кравите. Кравите се нуждаят от достатъчно време за пиене, хранене и почивка, за да са здрави и да произвеждат повече. Затова винаги започваме проектирането от гледната точка, комфорта на животните!

 


Когато стартирате проектирането, кое е първото нещо, което правите?


Обикновено започваме с управление на оборския тор, защото това е изключително важно, тъй като кравата произвежда около 50-70 литра отпадъци на ден. Трябва да имаме много добри решения как да почистваме, събираме, съхраняваме, обработваме и използваме повторно оборския тор. Ние насърчаваме повторното използване на оборския тор колкото е възможно повече, особено сега с предстоящото навлизане на т.н. зелена архитектура в новата ОСП. Днес е още по-важно да увеличим стойността на оборския тор, като го използваме за обогатяване на почвата и поддържаме високото й съдържание на хумус, за да е по-плодородна.


Отличен пример е собствената ферма на DeLaval, Hamra Farm. Там този кръг е създаден по най-оптимален начин. Използват се повторно хранителните вещества във фермата върху обработваемите площи, където се отглежда фуражите за  животните и се елиминира нуждата от закупуване на торове. Този пример сме приложили и при голяма част от нашите клиенти.
След планирането на управлението на отпадъчните води и оборския тор, ние отделяме голямо внимание на легловите зони, размера на стадото, размерите на обора и т.н., за да осигурим оптимално разпределяне на времето за различните дейности на кравите.


Върху кои най-важни моменти трябва да се фокусира фермерът?


Няколко са основните неща - първо, ефективността на храненето. Фуражите са най-големите разходи във фермата и обикновено варират между 50-75% от общите разходи. Ето защо е важно да се планират процесите по храненето още на етап на проектиране.
Втората област е високото производство на кравите. Пак казвам,  хуманното отношение към животните е изключително важно, защото с него си гарантирате здравето, комфорта и възпроизвеждането. Кравите с по-добра устойчивост ще бъдат рентабилните крави на бъдещето - ние го наричаме повече мляко от по-дълъг производствен живот на крава. 


Трето е управлението на кравите след отелване. Отелените крави се нуждаят от специално внимание (комфорт, качествена храна и среда без стрес) и ние трябва да гарантираме, че тя получава това, за да осигури успешна лактация.

 


Друго много важно нещо е да се намери оптимално съотношение качество/цена. С избора на правилния партньор правите инвестицията си разумна. Силната страна на Агритоп е намирането на  работещото решение за конкретните условия и средата, в която се работи.


Също така трябва  да се направи правилна оценка на предлаганото оборудване. Основната философия в работата на Агритоп е реалното представяне на всички факти и специфики на предлаганото от оборудване за модернизация. Решенията, които предлагаме, отново ще повторя, са  работещи за бъдещето – инвестицията е рентабилна и възвръщаемa, тогава, когато роботи не само за ден, два или година.


И не на последно място: качествено следпродажбено обслужване и сервиз. Всеки животновъд знае, че изборът от кого да купиш е също толкова важен, колкото и какво купуваш. Бързият и качествен сервиз е едно от предимствата, на което клиентите на Агритоп държат най-много и оценяват високо.

 


Как дигитализацията ще спомогне за създаване на по-устойчиви ферми?


Автоматизираните технологии и дигитализираните решения повишават условията за правилно упрaвлението на фермата и оптимизират ежедневните работни процеси, защото абсолютно всички процеси, трябва да са изпълнени последователно и да са изпълнени точно навреме. Данните от тях трябва да бъдат съхранени, за да може да се планира, прогнозира и да се следи здравното състояние на животните. 


Водещото е животните да са здрави и да достигнат своя производствен потенциал. Дигитализираните решения спомагат за това. Решенията се изпълняват със съвременнa системa за управление на фермa DeLaval Delpro™, за управление и проследяване на всички дейности. DelPro работи с пълен набор от данни, продължава се анализът на данните за доене и разплод. Малките настройки могат значително да увеличат ефективността. Фермерите, ветеринарите, ние като доставчик и сервизните ни техници могат дистанционно да проверяват и променят настройките според представянето на стадотo.


Как трябва да изглежда съвременната ферма?


Днешните ферми са високотехнологични предприятия, където хуманното отношение към животните е много важно. Биосигурността се разглежда във всички части на фермата -  всичко трябва да бъде чисто и в ред. Процесите във фермата са много важни. Не трябва да има пресичане на пътя на млякото, на фуражите и оборския тор, а доилният център и зоните за добив и съхранение на мляко трябва да са с висока хигиена и да отговарят на стандартите за производство на качествена храна.

 

Агритоп ЕООД е официалният представител на DeLaval за България. Повече информация можете да получите на www.agritop.bg или на телефон 02/971 26 20