Министерският съвет назначи нов член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
 
От Правителствената информационна служба съобщават, че от 12 май 2013 г. до сега функционирането на комисията беше затруднено поради намалената численост на състава й – председател е Едуард Стойчев, а единствен член е Дарин Ангелов. Съгласно Закона за стоковите борси и тържищата Комисията се състои от председател и двама членове. С решение на Кабинета Владимир Иванов е назначен за втори член на ДКСБТ.
 
Съставът на ДКСБТ се назначава и освобождава от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката и има петгодишен мандат. 
 
Владимир Иванов ще заема длъжността до края на настоящия мандат на Комисията, който приключва на 1 март 2015 г. Иванов е работил като експерт и член на Комисията от 1997 г. до 2013 г.
 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет, който регулира и контролира създаването и дейността на стоковите борси, клиринговите къщи, стоковите тържища, пазарите на производителите, самостоятелните обекти и брокерите, извършващи дейност на стокова борса.
 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!