Директните плащания по схемите за 2015 година ще се изплащат по график от 25 януари до май-юни 2016 г. Това става ясно от актуализирания индикативен график на Държавен фонд Земеделие.

 
Според графика, първо ще се изплатят субсидиите по СЕПП, както и остатъка от преходната национална помощ за говеда и биволи – в периода от 25 – 29 януари.
 
В периода от 22 до 26 февруари предстоят Компенсаторни плащания в планински райони (НР 1), плащания по Агроекология и климат - мярка 10 (ПРСР 2014-2020), Биологично земеделие - мярка 11 (ПРСР 2014-2020), Компенсаторни плащания за други райони засегнати от други ограничения (НР 2).
 
Между 1 и 10 март се предвижда изплащането по Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ), Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (Сзо), Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК).
 
По схемата за Тютюн (необвързана с производството) и Схема за преразпределително плащане (СПП) се очакват плащания в периода 1-10 април 2016 г. 
 
Между 20-30 април ще се платят субсидиите по Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП).
 
Последни в списъка са плащанията по схемите Специално плащане за култура – памук, Схема за млади земеделски стопани (МЗС) и Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС). Те са предвидени за периода май-юни 2016. 
 
От ДФЗ уточняват, че графикът за извършване на оторизациите е индикативен.