Ако директните плащания не бъдат прилагани, не виждам как може да се стимулират изобщо младите фермери, разказаха пчелари за Фермер.БГ.
 
„Младите стоят между чука и наковалнята, защото търпят лишения, а не е като да не сме квалифицирани и образовани. Не смятам, че е достойно един човек да бъде пренебрегван само защото е избрал някакво алтернативно поле на развитие. Тази година, като слушам отзивите, има недостиг и няма да има финансиране по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“. Това ли е политиката на амбициране на младите?“, коментират от бранша.
 
 
Безспорно е, че директните плащания са важен инструмент, а според пчеларите, по-строгото им разпределение трябва да бъде държавен приоритет.
 
„Подготвят ни от по-далеко за бъдеще без субсидии. Директните плащания са много важен инструмент, предвид на тежката ситуация, в която се намира сектора. Естествено, по-строгото им разпределение трябва да бъде приоритет. Трябва да се намали и таванът на плащанията, който в момента е твърде много. По-големите земеделци могат да се приемат спокойно за местни феодали, с оглед на натрупания капитал“.
 
Вчера пчелари от цялата страна се бяха събрали на протест пред Министерството на земеделието, храните и горите. Тяхното искане е за промяна в нормативната уредба и най-вече промяна в Наредба №1 от 2013 г., в която е записано, че пчеларите в преход от конвенционално към биологично пчеларство, трябва да се сертифицират за една година.
 
„Въпреки протестите все още си чакаме парите още по миналата кампания. Това е недопустимо, при положение, че от декември започват да изплащат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за кампания 2017. Тотално забравени сме. Дори уведомителни писма не ни пращат, защото знаят, че нямат никакво правно основание да откажат миналогодишното плащане. Ситуацията е патова“, допълват от сектора.
 
След среща на представители от бранша с МЗХГ, стана ясно, че агроведомството ще направи анализ и ще потърси възможности за осигуряване на финансов ресурс за отпускане на държавна помощ de minimis за пчеларите. Двете страни са се разбрали до средата на другата седмица да се проведе нова среща.