Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си: 
- от 10 до 49 (включително) овце-майки, или 
- от 10 до 49 (включително) кози-майки, или 
- от 10 до 49(включително) овце-майки и кози-майки. 
[news]
Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
 
Овца-майка или коза-майка е всяко женско животно от рода на овцете или козите, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година. 
 
За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г., да са идентифицирани с ушни марки, както следва: с обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер; 
2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ; 
3. да са вписани в регистъра на стопанството. 
 
Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. 
 
За Кампания 2015 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г. 

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че извършат замяната на овцете-майки или козите-майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна. 
 
 

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!