Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за биволи имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече биволи. 
 
Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
Биволи са биволските бици (мъжките биволи), биволиците, малакините и малачетата. 
 
За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер; 
2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ; 
3. да имат ветеринарномедицински паспорт; 
4. да са вписани в регистъра на стопанството. 
 
Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. За Кампания 2015 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г. 
 
Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че извършат замяната на биволите в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!