На 27 ноември от 10 ч. започва редовно заседание на Министерски съвет. В предварителния дневен ред за заложени 29 проекта, които трябва да бъдат разгледани в пленарна зала. Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков е вносител на два проекта.

 

Като точка първа в дневния ред на заседанието на Министерски съвет е записано разглеждане на Проект за решение за приемане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в България за периода 2013-2020 г.

 

В пленарна зала ще бъде обсъден и Проект на решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните (МЗХ) на България и Министерството на земеделието и селското развитие на Виетнам в областта на земеделието, животновъдството и рибарството.

 

На днешното заседание на Министерски съвет ще бъде гледан и проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона на тютюна и тютюневите изделия.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!