От днес, 1 октомври земеделските производители могат да кандидатстват за целеви кредити за закупуване на минерален тор и/или семена, както и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2015 г. 
 
Лихвата по кредита е в размер на 4,5%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. Финансовият ресурс по Целевия кредит е в размер на 10 000 000 лв.
 
Срокът за кандидатстване е до 14 ноември 2014 г. Средствата се предоставят от бюджета на ДФЗ до изчерпване на финансовия ресурс. 
 
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!