От днес, 11 април, Държавен фонд Земеделие започва прием на документи по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите,
 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри за 2016 година финансов ресурс от 1 млн. лева. Дейностите са в изпълнение на мерките от Националната програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).
 
Заявления за участие в схемата ще се приемат в областните дирекции на Фонда до 13 май. До 20 юни земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения. Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта е до 15 юли 2016 г.