Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) отпуска първия транш от 11 милиона лева за изхранване на животни през 2014 година, реши Управителният съвет на фонда.

Средствата ще бъдат изплатени по схемата de minimis на земеделски производители, които отглеждат едър и дребен рогат добитък от основно стадо – крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Условието е животновъдите  да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.

Документи ще се подават от 7 до 23 април 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г.

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 – 2014).  

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!