С каквото нетърпение фермерите чакаха да отшуми Ковид пандемията, със същото нетърпение чакат да им бъде изплатена и Ковид помощта. И ако едни стопани успяват да подадат документи за нула време, то други удрят на камък в Общинските служби по земеделие (ОСЗ).

Гласувайте: На какви площи и култури залагате за тазгодишната реколта?

Въпросът е – задължително ли е да бъде приключено заявлението за Кампания 2022 или то може да е само входирано. В указанията пише едно, но служители в ОСЗ казват друго, сигнализират читатели на Агри.БГ.

„В общинските служби ни обясняват, че за да си пуснем документи по Ковид мярката, трябва да сме довършили заявлението си за директни плащания за Кампания 2022. Но като отворим и затворим заявлението, после нямаме право да кандидатстваме по мярка 10 „Агроекология и климат“. А ние все още нямаме разрешителни за паша в националните паркове. Става едно разминаване в сроковете“, обясняват фермери.

За този проблем потърсихме отговор от Министерството на земеделието на 26 април. Дни преди това, още в деня на отваряне на приема - 21 април, изпратихме още едно писмо, за да ни уточнят от кого и какви разходооправдателни документи ще се търсят. Все още чакаме мейл оттам.

След като три браншови организации потърсиха съдействие от нас като медия, за да могат също да получат официално становище по казуса, ние се свързахме с ДФЗ, откъдето ни отговориха за по-малко от 24 часа. Нищо, че указанията са писани от Министерството на земеделието и Общинските служби по земеделие се водят към тях. Това го казваме само информативно.

Публикуваме писмото на ДФЗ до Агри.БГ едно към едно, за да може, ако случайно пак ви върнат от някоя ОСЗ, да им го покажете. А ние все още таим надежди да получим отговор от земеделското министерство поне за процента проверки, които ще се правят, както и за документите за доказване на разходи и за какъв период ще се изискват. Ето и отговорът на ДФЗ:

Поради краткия период на прием и с цел улеснение на кандидатите при подаване на заявленията по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ през 2022 г. не е необходимо заявлението за подпомагане по Директни плащания за кампания 2022 да бъде приключено. 

Достатъчно е то да бъде създадено в ИСАК с отбелязани схеми за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството и/или обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и/или СЕПП за винени лозя, маслодайна роза и ориз (съобразно направлението за кандидатстване).

Условието съгласно утвърдените указания: „На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2022…“, ще бъде проверено допълнително преди плащане. Съответно кандидатите, които не отговарят на посоченото условие, няма да бъдат допустими за плащане.