В последните месеци се наблюдава се по-голям темп на усвояване на пари по общинските и бизнес мерки, отколкото по земеделските. Всяка седмица ДФЗ публикува информация, с цел да информира кой какво печели, а от там става ясно, че превес взимат общините с проекти за ремонти, културни институции, градски паркове, отделно пък фирми, които ще правят соларни паркове, цехове за ластици и прочие. 
 
Репортерско проучване на Фермер.БГ показа, че има засилено одобрение на проекти, явно администрацията бърза от страх да не върнем прекалено много пари обратно в Брюксел. През месеците юни и юли в ДФЗ са сключени договори за близо 400 млн. лева по линия на ПРСР. За периода януари – юли 2011 г. е одобрена обща субсидия в размер около 239 милиона евро, което представлява 60 % от бюджета на програмата за 2011 г. 
 
Към края на март одобрената субсидия възлизаше на само 4,54% от бюджета за 2011 г. Към края на юли 2011 г. са усвоени около 22 % от ресурса на програмата за целия програмен период 2007-2013 г., докато към края на март 2011 г. усвоените средства възлизаха на 19 %.