Днес, 9 юли, започват кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2020, съобщават от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

Вижте цифровите географски данни за Кампания 2020 в СЕУ

В кръстосаните проверки се включват всички заявления на земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания. 

Ще бъдат проверени 1 165 445 земеделски парцела с обща площ 3 883 691 хектара. Те са декларирани от 62 451 кандидати по схемите и мерките за площ.

Подадените заявления по всички схеми и мерки за Кампания 2020 са общо 102 808. 

Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

От ДФЗ припомнят, че кандидатите не могат да оттеглят вече подадените си заявления в периода на извършване на кръстосаните проверки. Това е записано в чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.