От днес, 10-ти ноември фермерите, които имат кредити за изхранване на животните към Държавен фонд Земеделие, могат да подават заявления за разсрочването им. 
 
Заявленията за анекси към договорите за разсрочване на задълженията се подават в областните дирекции на Фонда до 22 декември 2014 година.
 
Фермер.БГ припомня, че в края на октомври Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение за разсрочване на дължимите към 25 ноември 2014 г. кредити за изхранване на животните и лихвите по тях с една година, както и за намаление на лихвения им процент от 4,5% на 4 на сто.
 
Кредитите са отпуснати за закупуване на фураж и фуражни компоненти за изхранване на преживни животни (говеда, биволи, овце и кози), птици и свине. Те се отнасят за периода 2008-2010 г., както и за 2012 година.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!