„Поради необходимост от синхронизиране на националната нормативна база - Наредба 11 за условията и реда за прилагане на мерки 211 и 212, с изискванията на европейското право, допълнителните плащания по тези мерки, свързани с обработени документи за застъпвания и промяна в границите на допустимите за подпомагане за 2012г. земеделски площи, ще бъдат извършени след обнародването на промените в Държавен вестник.“

Това заявиха за Фермер.БГ от Държавен фонд Земеделие в отговор на въпросите: Защо се бави изплащането на средствата по НР1 и НР2 (за необлагодетелстваните райони), предвид крайния срок – 30 юни? и Кога земеделските производители могат да очаква изплащане на средства?  

От ДФЗ съобщиха още, че плащания по мерки 211 и 212 за кампания 2012 бяха извършени още през декември 2012.

Размерът на оторизираните до момента суми е както следва:
По мярка 211: 48 511 212 лв. по заявленията на 26 537 кандидати.
По мярка 212: 15 684 617 лв. по заявленията на 10 942 кандидати.

Спрямо кампания 2011 оторизираните суми са увеличени с 13% (5,9 млн лева) по мярка 211 и със 7,5% по мярка 212 (1 млн. лева) при сходен брой на подадените заявления, посочиха от фонда.

Вчера в отговор на Фермер.БГ зам. директорът на ДФЗ Свилен Костов каза, че субсидиите по НР1 и НР2 за земеделските производители, които са имали застъпвания и са подали необходимите документи ще се забавят с 2-3 седмици.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!