Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) ще издават удостоверения за заявените декари по Кампанията за директни плащания 2010, чрез които земеделските стопани могат да кандидатстват за кредити пред банките. Това съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".


За издаването на тези удостоверения на 29 юни 2010 г. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) Калина Илиева подписа Меморандум за осигуряване на кредитиране за земеделските производители с представители на търговските банки в България. Към момента банките, които са подписали Меморандума, са 23.


Земеделските производители могат да поискат издаване на удостоверение, което да послужи пред съответната банка, ако са кандидатствали по Схемите и мерките за директни плащания през 2010 г.


Удостоверенията ще се издават по образец и ще съдържат следната информация:

• Уникален регистрационен номер на кандидата;
• IBAN на сметката, посочена от кандидата;
• Общ размер на заявените площи по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) и Схемата за национални доплащания на площ (СНДП);
• Очакван размер на субсидията на хектар за всяка от схемите.
При сключване на договор за банков кредит, след като има издадено Удостоверение за заявените площи от ДФ „Земеделие”, кандидатите за подпомагане трябва да учредят залог в полза на банката на вземане върху средствата, които се очаква да получат по схемите и мерките за подпомагане на ДФ „Земеделие”.

-

Държавен фонд "Земеделие" оповести списък на търговските банки, подписали меморандум с ДФ „Земеделие” по Кампанията за директни плащания 2010. Това са:

1. „Алианц Банк България” АД
2. „Българо-американска кредитна банка” АД
3. „Банка ДСК” ЕАД
4. „Банка Пиреос България” АД
5. „Българска банка за развитие”
6. “Емпорики Банк”
7. „Интернешънъл Асет Банк” АД
8. “Корпоративна търговска банка”
9. „МКБ Юнионбанк” АД
10. „Обединена Българска Банка” АД
11. „Общинска банка” АД
12. „ПроКредит Банк” АД
13. “Първа инвестиционна банка”
14. „Райфайзенбанк” ЕАД
15. „СИБАНК” АД
16. „Сосиете Женерал Експресбанк” АД
17. ТБ „Инвестбанк” АД
18. „Токуда Банк” АД
19. „Търговска банка Д” АД
20. „УниКредит Булбанк” АД
21. „Централна Кооперативна банка” АД
22. ЧПБ „Тексим” АД
23. „Юробанк И Еф Джи България” АД