През последните два дни дълги списъци на бенефициенти и общини с подписани анекси и договори по ПРСР се появяват на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). От институцията уведомяват, че „фондът кани бенефициентите от списъците за подписване на съответните документи с оглед бърз старт на бъдещата работа по проектите“.

 

Първият списък от 8 и 9 юли 2014 г. включва 111 изготвени и подписани анекси на общини и частни бенефициенти към съществуващи вече договори по мерки 321, 322, 121 и 123 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

Вторият списък от 8 юли 2014 г. е с имената на други 83 частни бенефициента по мерки 121, които имат предходни проекти по марка 141 и са вече подписани от фонда. Поместени са имената на бенефициентите с договори, за които към момента има средства и които ще бъдат предвижена ведната след подписването им от бенефициентите, уточняват от фонда.

 

Третият списък от 9 юли 2014 г. е с имената на бенефициентите на 20 проекта в сферата на животновъдството, чиито проекти са финансово гарантирани към момента и по които ще бъдат преведени средства. В списъка са още 355 проекта, които към момента не са финансово обезпечени и чакат Министерство на земеделието и храните да прехвърли средства от Гаранционния фонд, с което да позволи разплащането и по тях.

 

Днес, 10 юли, се появи и списък на изготвени и подписани анекси от ДФЗ на бенефициенти по ПРСР към дата 9 юли 2014 г.

 

„Ръководството на ДФЗ ще продължи да помества навременна и пълна информация в интернет относно обработените, подготвени и подписани договори като паралелно с това информира бенефициентите и по телефон. Целта на интернет комуникацията е да дублира телефонните покани и да гарантира по-бързо информиане на бенефициентите с готови договори и анекси.

 

Предвид големия броя обработените в кратки срокове документи и активния земеделски сезон от фонда се надяват да достигнат бързо до максимален брой бенефициенти и да ускорят по-нататъшните процедури по договорите“, се казва в съобщение на ДФЗ.

 

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА  121 НА ЖИВОТНОВЪДИ

 

 

ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 121 НА ЖИВОТНОВЪДИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ СЛЕД ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРИ ОТ ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД  ОТ МЗХ И ПРОМЯНА НА РМС№ 167

 

 

ИЗГОТВЕНИ И ПОДПИСАНИ АНЕКСИ ОТ ДФЗ НА БЕНЕФИЦЕНТИ ПО ПРСР КЪМ ДАТА 9 ЮЛИ 2014 Г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!