Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) има амбиция до края на месец март - средата на месец април 2021 г. да затвори категорично първи и втори прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, научи Агри.БГ. По него се гледат проекти, които са достигнали поне 70 точки.

Завишиха санкциите в методиката по мярка 10

Подобна е стратегията и за приемите от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“. Приемите по тази мярка са насочени към купуване на животни с инвестиционна цел. 

По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ обаче има още доста работа. Проектите по подмярката са над 600, като по информация на Агри.БГ ранкингът ще бъде приключен до 20 дни. 

Заради периода за обжалване обаче най-вероятно ще се получи забавяне на финалното затваряне на приема по подмярка 4.1. 

Това означава, че има голяма възможност при стартирането на новите приеми по инвестиционните мерки, планирани най-рано през април 2021, старият по 4.1 все още да не бъде финализиран. 

За новите приеми по подмерки 4.1 и 4.2 от земеделското министерство обмислят по-лесни условия за кандидатите, като например някои от документите да се изискват на етап приключване. Всичко това обаче тепърва ще се обсъжда и дискутира с бранша.