Уведомителните писма за извършените плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 за кампания 2017 вече са публикувани в Системата за електронни услуги (СЕУ), съобщи пресслужбата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Как се променят санкциите по мярка 10 „Агроекология и климат“?

Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп до публикуваните писма от личният си профил. До там се стига от основното меню „Администрация“ – секция „Справки” - поле „Кореспонденция“.

При изтеглянето на уведомителното писмо, то се счита за връчено, като от следващият ден, започва да тече 14-дневен срок, в който при несъгласие, бенефициентите на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на чл. 81 и чл.133, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

От ДФЗ поясниха пред Агри.БГ, че едно от предназначенията на уведомителните писма е именно обжалването на размера на плащанията, които са направени още през миналата година.

ДФЗ: „Бенефициентите, които все още нямат активиран достъп (регистрация) в СЕУ на ДФЗ, могат да получат уведомителните си писма в областната дирекция на фонда по адрес на регистрация (за юридически лица и еднолични търговци) или постоянен адрес - за физическите лица."

Чрез дигитализация на системите си ДФЗ в рамките на 2 месеца навакса двугодишното забавяне в предоставянето на хартиен носител на уведомителните писма. Електронизацията на системите осигурява бърза и сигурна комуникация с бенефициентите, допълниха от Фонда.

Кандидатите по схемите и мерките на директните плащания ще получават вече онлайн уведомителните си писма за извършените оторизации и преведени средства от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Писмата се публикуват в Системата за електронни услуги (СЕУ), която е позиционирана на официалната интернет страница на Фонда.