Държавен фонд Земеделие публикува актуален списък на одобрените проекти по мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. към 31 декември 2015 г. 
 
От Фонд Земеделие публикуваха и справка за одобрените субсидии по общинските мерки на ПРСР 313, 321 и 322 към края на 2015 г. 

Одобрени проекти по ПРСР 2007-2013 към 31.12.2015
 

Справка за одобрените субсидии по мерките 313, 321 и 322 от ПРСР 2007-2013 към 31.12.2015