Държавен фонд Земеделие публикува документи за електронен достъп до Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). 
 
Инструкцията, ръководството и заявлението можете да изтеглите от тук: 

Ръководство за ползване на модул „ИСАК Online – Регистър” и създаване на заявление по подмярка 6.1
 
 
Документите са достъпни и на интернет страницата на Фонд Земеделие. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!