Държавен фонд Земеделие публикува актуалните дати и срокове заприеми по директните плащания, Селскостопански пазарни механизми, Кредитиране и Държавни помощи.

 

Директни плащания

КАМПАНИЯ 2016

Срокове за прилагане

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016

1 март – 16 май 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и редакция на вече подадено заявление без санкция)

17 май – 31 май 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и за редакция на вече подадено заявление)

1 юни – 10 юни 2016 г

 

Селскостопански пазарни механизми

Схема

Срокове за прилагане

Доставка на пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за учебната 2015/2016 година

2 ноември 2015 г. – 13 май 2016 г.

Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

1 ноември 2015 г. – 31 май 2016 г.

Схема за помощ за частно складиране на свинско месо

 

от 4 януари 2016 г.

 

Кредитиране

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

 

Държавни помощи

Схема

Срокове за прилагане

Прием по Държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине-майки

14-31 март 2016 г.

Прием по Държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за угояване

Първи транш

3-20 май 2016 г.

Втори транш

1-23 септември 2016 г.

Трети транш

10-21 октомври 2016 г.

Прием по Държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици

14-31 март 2016 г.

Прием по Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

21 март-до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г.