ДФ „Земеделие” (ДФЗ) приключи кръстосаните проверки по заявленията за директни плащания за Кампания 2014 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), съобщиха от Фонда.

 

Бяха проверени над 1 милион земеделски парцела с обща площ 3 890 000 хектара. Целта на процедурата беше да се сравнят декларираните в заявленията на кандидатите данни с наличната информация в регистрите на ИСАК.

 

По време на проверките фермерите нямаха право частично или напълно да оттеглят заявленията си за подпомагане. Сега, след приключването им, това вече е възможно до 15 октомври 2014 г., съгласно изискванията в Наредба № 5 от 27.02.2009 г.

 

Кандидатите, които нямат право да извършват оттегляне, са избраните за проверка на място и тези, в чиито заявления за подпомагане са установени нередности в резултат на административни проверки или след извършена проверка на място.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!