От днес, 23 март 2015 г., Държавен фонд „Земеделие“ отваря прием на заявления за предоставяне на държавна помощ по Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.


Заявления за подпомагане се приемат в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидата. Крайният срок за кандидатстване по схемата е до изчерпване на финансовия ресурс или до 31 август. Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е до 15 декември 2015 г

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!