Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще предостави 250 хиляди лева за производство на ориз като средствата ще се отпускат за купуване на вода от „Напоителни системи” ЕАД. Определената помощ за единица площ е до 7.20 лева на декар засят ориз.

 

Заявленията за подпомагане ще се подават от 21 юли до 8 август 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица. Срокът за сключването на договорите и изплащането на помощта е до 28 август 2014 г.

 

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!