До 30 септември 2015 г. тече предварителен прием на заявления, с които се декларира намерение за кандидатстване по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Националната програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец. 
 
Документите ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие”. Със средствата ще се компенсират част от разходите на зеленчукопроизводителите за продукти за растителна защита срещу доматения миниращ молец.
 
По схемата се подпомагат земеделските стопани в сектор „Зеленчукопроизводство” за част от разходите им по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол на доматен миниращ молец, утвърдени в Програмата, в т.ч.: Феромонови уловки за контрол/улавяне на доматен миниращ молец, вкл. капан и феромони; Биологични агенти  – за биологичен контрол на доматен миниращ молец; Продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta.
 
Подпомагат се до 250 лв./дка (2500 лв./хектар) от разходите по закупуване на горепосочените продукти и средства за растителна защита.
 
Допустими за подпомагане са малки или средни предприятия и земеделски стопани, които не са в затруднено положение и нямат изискуеми задължения към Фонд „Земеделие” или към държавния бюджет. 
 
Подпомагането, което отпуска Държавен фонд „Земеделие” за борба с доматения миниращ молец през 2015 г., е 2 млн. лева.
 
Указания за прилагане на помощта можете да изтеглите от тук:
 
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!