ДФ „Земеделие“ преведе над 3,3 млн. лв. (3 387 522 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“, прилагана през 2020 г. 

Подават ръка на производителите на рози със зимните пръскания

Субсидиите са преведени на общо 3 263 стопани, които отглеждат трайни овощни култури, ягоди и малини, маслодайна роза. Плащането беше направено 30 дни по-рано от предвидения в указанията срок – 30 юни, изчисляват от Фонда.

Финансовата помощ е до 270 лв./ха с ДДС. 

Субсидиите покриват направените разходи за зимните пръскания, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. Средствата се изплащат само за препарати, закупени от лицензиран представител или фирма. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

От Разплащателната агенция припомнят, че заради извънредното положение срокът за отчитане и представяне на документи за продуктите за растителна защита беше удължен до 15 май. 

За първи път финансова подкрепа за растителнозащитни дейности получават производителите на маслодайна роза. 

По предложение на бранша миналата година Министерство на земеделието (МЗХГ) пренотифицира държавната помощ. В тази връзка беше увеличен и бюджетът по схемата с 8 млн. лв. (от 22 млн. лв. на 30 млн. лв.) за периода на прилагане на схемата – до края на 2022 г. Решението беше публикувано в официалната страница на ЕК на 8 ноември 2019 г.

За тази година по схемата е разпределен финансов ресурс в размер на 6 млн. лв. Неусвоените средства ще бъде разпределен през есента. Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения.