Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе първия транш от общо 15 707 738 лева на 7 595 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), за Кампания 2018.
 
 
Ставката за плащане на едно допустимо за подпомагане по ПНДЖ3 животно за първи транш е определена със Заповед № РД 09-994 от 07.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите Румен порожанов и е в размер на 19,80 лв., уточниха от ДФЗ.
 
Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки и отговарят на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
 
Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г., като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от Европейската комисия (ЕК) бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година, припомниха още от Фонда.