От забавените близо 2 000 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. само за месец са подписани близо 1 300 договора, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

 

Повечето от проектите са по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, по която са одобрени 699 предложения. Те са с обща субсидия от над 192 млн. лв. С това приключи обработката на всички подадени проекти по направлението от приема през 2013 г. Те са общо 828, като субсидиите за тях са над 198 млн. лв.

 

Планираните инвестиции са предимно в сферата на животновъдството и биопроизводството. Местните инициативни групи подписаха с фонд „Земеделие“ 376 договора само през последния месец. Те ще получат субсидии в общ размер над 27 млн. лв. Разгледани и одобрени бяха и 301 обществени поръчки към 218 сключени договора по общинските мерки.

 

От тях 83 са с планирани строително-монтажни дейности. Това ще позволи на кандидатите да започнат изграждането и модернизацията на обектите още през летните месеци. Готови са и 88 окончателни анекса. Това означава, че по тези договори вече могат да бъдат подадени документите за окончателно плащане.

 

За всичките 218 договора на общините е предвидена субсидия от над 420 млн. лв. Те изпълняват инвестиции по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”.

 

Изготвени са още и 401 анекса по Програмата за развитие на селските райони. Те са свърза с промени, поискани от кандидатите.
През последния месец са платени и над 100 проекта по ПРСР, на стойност над 38 млн. лв.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!