Държавен фонд земеделие реши на редовното си заседание да започне отпускането на краткосрочни кредити за закупуване на фураж и фуражни компоненти за овце, кози, крави и биволици.

 

С това си решение управителният орган на Фонда разширява обхвата на подлежащите на подпомагане стопани, тъй като на свое заседание от 05.08.2010 г. беше прието, че по линията могат да кандидатстват само фермери, които не се ползвали кредити за периода 2008 – 2010 г.

 

Мотивите за предоставяне на финансова подкрепа са свързани със сериозните финансови затруднения, пред които са изправени животновъдите и запазването на поголовието от животни в България. По схемата се отпуска общ ресурс в размер на 20 млн. лв., като средствата ще се изплащат до 15 декември 2010г.

От 20 септември до 29 октомври 2010 г. всички животновъди от млечния сектор, независимо дали са получавали кредити през периода 2008 – 2010 г., могат да кандидатстват за краткосрочните кредити. Животновъдите, кандидатстващи по схемата, които не са достигнали индивидуалния таван от 7 500 евро, ще получат краткосрочните кредити с лихва от 3%. Останалите фермери ще имат право да теглят кредита на референтна лихва от 6%, което е значително облекчение, в сравнение с банковите кредити.


Размерът на кредита за един брой овца – майка и един брой коза–майка е 80 лв., а за един брой крава и един брой биволица е съответно 500 лв.