За производство на ориз ще бъдат предоставени общо 250 000 лв., а средствата ще се отпускат за купуване на вода от „Напоителни системи” ЕАД. Определената помощ за единица площ е до 7.20 лева на декар засят ориз.

 

Заявленията за подпомагане ще се подават от 21 юли до 8 август 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица. Срокът за сключването на договорите и изплащането на помощта е до 28 август 2014 г. Това съобщиха от пресцентъра на ДФЗ.

 

ДФ „Земеделие” ще отпусне и 100 000 лева за производство на памук. Определената помощ на декар засят памук е 58 лв. Заявленията за подпомагане ще се подават от 25 август до 30 септември 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица. Срокът за изплащането на помощта е до 24 октомври 2014 г.

 

Общият размер на помощите De minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!