Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) – РА откри приемна за граждани. В приемната на Фонда земеделски производители, кметове на общини и представители на вероизповеденията могат да правят допълнителни справки по казуси относно националните и европейските схеми на подпомагане и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Приемната ще работи от понеделник до петък, в рамките на работното време -- от 9 ч. до 17.30 ч. и се намира на първия етаж в сградата на ЦУ на ДФ „Земеделие” в София, кв. Павлово, бул. „Цар Борис III” № 136.

ДФЗ обяви и горещи телефони за записване в на предварителен час на кандидатите по:

Схемите за Директни плащания – тел. 02/ 81 87 162.
Общински проекти по ПРСР 2007-2013 – тел. 02/ 81 87 600
Частни проекти по ПРСР 2007-2013 – тел. 02/ 81 87 399
Местните инициативни групи – тел 02/ 81 87 217 и тел. 02/ 81 87 237

Приемната е част от новия подход за публичност и прозрачност в работата на ДФЗ - РА, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор на Фонда Атанас Добрев, посочват от Фонд Земеделие.

Услугата е в допълнение на индивидуалните електронни справки за директни плащания и проекти по ПРСР, които са достъпни на www.dfz.bg и www.prsr.bg. Кандидатите на Фонда могат да продължават да се обаждат и на горещите телефони по различните ресори в Информационния център.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!