В началото на годината ви запознахме със сигнал на читатели на Агри.БГ, в който те описват предполагаема схема за източване на субсидии със знанието на държавни служители. В него се посочва, че техни колеги от Благоевградско чертаят недопустими за подпомагане площи, но с участието на администрацията те биват окачествявани като допустими и за тях получават субсидии. 

Гласувайте: Виждате ли смисъл от приемите по ПРСР? 

На запитване на Агри.БГ от Държавен фонд „Земеделие“ потвърдиха, че са получили и обработили постъпилия сигнал срещу петима кандидати за подпомагане (физически и юридически лица). За целта е поискана и получена потвърдителна информация от Министерството на земеделието за наличието на правни основания на проверяваните кандидати.

Потърсена е и информация от Национален парк „Пирин“ относно разрешителните за паша. Това се налага, тъй като площите, намиращи се на територията на парка, не могат да бъдат заявявани по Схема за единно плащане на площ (СЕПП), а само по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“ на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР. 

По заявленията на кандидатите, които не са попаднали в извадка за извършване на проверка на място по метода на анализ на риска, са назначени проверки на заявените площи, а на кандидатите с вече извършени проверки са изискани и контролни такива.  

Дирекция „Технически инспекторат“ е извършила предвидените проверки на място и административни прегледи на заредените в ИСАК резултати от вече извършените от Регионален технически инспекторат проверки. При прегледа е установено, че след издадена заповед за проверка, парцелите са посетени от експерт (снимки от GPS, позициониране, видно в ИСАК ) и са направени снимки на парцелите с геотаг. 

Всички данни от проверките на място, контролните проверки и административните прегледи са потвърдени и отразени в ИСАК и се вземат предвид при определяне на допустимостта на кандидатите и изчисляване на полагащата се субсидия. За установените несъответствия се налагат предвидените в националното и европейско законодателства намаления и санкции, припомнят от Разплащателната агенция.

Резултатите от всички извършени проверки по вписания сигнал са завършили без установени нередности и работата по него е приключена, заключават от Фонда.

Междувременно под предишния материал по темата коментарите варират от „става въпрос за фалшив сигнал срещу истински земеделци“ до „в тази схема е Праматаров и компания“. Трети са категорични, че „в слоя за подпомагане са вкарани много участъци, които са камънаци, пясъци и тем подобни, на хора на ОСЗ и ДФЗ. Трябва проверка на техните роднини“, призовават те.