В началото на месец юли Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува официална информация колко е платено по отделните схеми и мерки за директни плащания. Ние обаче си зададохме въпроса какво представляват тези оторизирани суми на фона на всеки отделен бюджет.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

Разровихме се из не много функционалната търсачка на Министерството на земеделието и единствените документи, които даваха някаква представа, бяха презентации от 2016 и 2017 г. Имахме сигнали, че специално по Схемата за обвързано подпомагане на домати, краставици, корнишони и патладжан са преведени едва 4,3 млн. лв. при заложени предишни години 6,7 млн. лв.

Затова изпратихме официално запитване към ДФЗ да ни предоставят актуална информация за бюджетите на отделните схеми за обвързано подпомагане, както и да уточнят дали наистина има разлика между бюджета и изплатената обща сума за дадената група зеленчуци. Ето и отговора, който Агри.БГ получи. 

Бюджетът по Схемата за обвързано подпомагане на домати, краставици, корнишони и патладжан (СЗ-ДККП) за Кампания 2020 не е 6,7 млн. лв., а е в размер на 4,7 млн. лв. До 30 ха е заложена ставка от 2090,37 лв./ха, а над 30 ха – 1393,58 лв. Оторизираната сума към стопаните по схемите за Кампания 2020 е в размер на 4,3 млн. лв.

ДФЗ: Бюджетите по схемите за директните плащания не са константни, тоест за всяка Кампания по отделни схеми те могат да се променят. 

Бюджетът и разпределението му по отделните схеми за директни плащания, прилагани в България, се нотифицира пред службите на Европейската комисия от Министерството на земеделието. Разпределянето на бюджета по схемите, както и определянето на ставките се осъществява от МЗХГ, а ДФЗ разплаща средствата.

От Фонда допълватт, че към 30 юни 2021 г. е приключена обработката на всички заявления по директни плащания за 2020, включително и по заявленията, които са били обект на допълнителни административни проверки, като на 29 юни са оторизирани остатъчни суми към отделни земеделски производители.

БЮДЖЕТИ И ОТОРИЗИРАНИ СРЕДСТВА ПО ТЯХ ЗА КАМПАНИЯ 2020 В ЕВРОИзточник: ДФЗ