Държавен фонд "Земеделие" отчита засилен интерес към кредитирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР 2007-2013), което се осъществява чрез рефинансиране на търговските банки. За това съобщават от пресцентъра на фонда.
 
Размерът на кредитите, които ще бъдат отпуснати е 7 839 712 лева, а стойността на инвестициите, които ще се реализират чрез тях, е 11 430 690 лева. За последните два месеца във фонда са постъпили искания за 39 кредита, предимно по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“.
 
По схемата се отпускат кредити за реализация на одобрени проекти по следните мерки: 
 
Мярка 41 - "Прилагане на стратегии за местно развитие", 
Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
Мярка 122 - "Подобряване на икономическата стойност на горите"
Мярка 123 - "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
Мярка 223 - "Първоначално залесяване на неземеделски земи"
Мярка 226 - "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"
Мярка 311 - "Разнообразяване към неземеделски дейности"
Мярка 312 - "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
Мярка 322 - "Обновяване и развитие на населените места"
 
Рефинансирането e в размер до 100 % от одобрените за финансиране инвестиционни разходи, но не повече от 1 000 000 лв. при лихва до 7 %. Максималният размер на рефинансирането по мярка 123 на един кредит е до 100% от инвестиционните разходи, намалени с извършените авансови или междинни плащания. 
 
Срокът за подаване на документи е удължен до 30 април 2015 г, като ДФ „Земеделие“ има сключени договори за рефинансиране с 21 търговски банки. Кандидатстването по схемата се осъществява чрез избрана от кандидата търговска банка. Стъпките за кредитиране са описани на интернет страницата на фонда. 
 
Инвестиции в областта на селското стопанство, за които не се кандидатства по ПРСР, могат да бъдат реализирани и чрез кредити по реда на Кредитната схема на ДФ „Земеделие“. По нея се кредитират проекти свързани с животновъдството, растениевъдството и закупуването на нова техника. Максималният размер за един кредит е 2 000 000 лева, а сроковете за погасяване са от 12 до 114 месеца, в зависимост от вида на инвестицията. Лихвеният процент на отпускане се движи от 5% при всяко финансиране от Фонда до 7% при рефинансиране на кредити чрез банки.
 
Кандидатстването може да се осъществява целогодишно чрез Областните дирекции на ДФ „Земеделие“. 
 
Подробна информация за схемата е публикувана на адрес: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/kreditna-shema-za-investicii/.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!