Българските земеделски производители са получили за миналата година общо над 2,373 млрд. лв. финансова подкрепа от европейски фондове и националния бюджет, стана ясно от съобщение на правителствената информационна служба.

Нови мерки: Ще има ли допълнителни субсидии за тази година?

По време на редовното правителствено заседание, проведено с видеоконферентна връзка, е приет отчетът на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за 2019 г. В него са представени данни за плащанията по първия и втория стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в нашата страна за миналата година.

В кампания 2019 по схеми и мерки, администрирани по линия на директните плащания, са приети 106 726 заявления. Преведените субсидии за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1 528 739 225 лв.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2019 г. възлизат на 56 978 490 лв., от които 35 220 486 лв. са от Европейския фонд, а 21 758 004 лв. - национални средства.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2019 г. са постъпили плащания в размер на 1 866 658 лв. През отчетния период са погасени 153 кредита и са отпуснати 144 нови на стойност 813 323 лв.

През миналата година са изплатени 154 029 152 лв. по 26 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 30 568 земеделски стопани.

През миналата година са подписани 1378 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Изплатени са 844 340 088 лв., показват още данните от Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие" и Разплащателната агенция за 2019 г., одобрен от Министерския съвет.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.