Държавен фонд „Земеделие” ще проведе два информационни семинара за пчеларите, свързани с промени в условията за кандидатстване по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014-2016 година. Първият форум ще се проведе на 6 ноември в с. Арбанаси, общ. Велико Търново, а вторият - на 12 ноември в град Пловдив. 
 
Целта на събитията е пчеларите да се запознаят с измененията в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за прилагане на НПП 2014-2016 г., в съответствие с които ще се подават документите по четирите мерки. 
 
По време на семинарите пчеларите ще се запознаят и с възможностите за кредитиране на одобрените инвестиции по програмата със средства на ДФ „Земеделие”, както и с условията за промотиране на българските пчелни продукти.
 
Приемът по мерки А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари", Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” от програмата ще започне на 17 ноември 2014 година.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!