ДФ „Земеделие” (ДФЗ) одобри още 41 проекта по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”. Субсидиите за тях са на стойност 13 446 518 лв., съобщиха от фонда.

 

С тях ще бъдат създадени 40 семейни хотели и къщи за гости и ще стартира нов бизнес. Субсидиите за туризъм ще бъдат изразходвани за строеж и реконструкция на сгради, купуване на мебели и оборудване, изграждане на системи за водоснабдяване и канализация, озеленяване, беседки и др.

 

Врати ще отвори и нов склад за търговия с мебели, мебелни плоскости и керамични елементи, произведени на място. С одобрените от ДФЗ проекти по мярка 311 през май, субсидията по мярката достигна 55 446 518 лв., за общо 160 проекта.

 

Одобрени проекти по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности":

 

1. ЕТ "МАРШЕ 13 - Анюшка Александрова"– ИД номер - 17/311/00779
2. ЕТ"Атанас Аргилов Илиев"– ИД номер - 16/311/01274
3. ЕТ"Стоимен Гечев" – ИД номер - 24/311/00831
4. ЕТ"Жасмин- Дилшен Мустафа"– ИД номер - 17/311/01024
5. ЕТ " Панорама 3Д - Александра Чавдарова"– ИД номер - 12/311/00645
6. ЕТ "АТИ - 2013 Хатидже Карафеиз"– ИД номер - 01/311/00665
7. ЕТ "Тодор Митков 2012 "– ИД номер - 26/311/01138
8. ЕТ "Рена Пастухова"– ИД номер - 11/311/01347
9. ЕТ "ГЕОРГИ МАВРОДИЕВ-73"– ИД номер - 01/311/00691
10. ЕТ "Генадий Петков"– ИД номер - 11/311/01178
11. ЕТ "АКВА ВИО - ВИОЛЕТА МИЛЕВА" – ИД номер - 15/311/00660
12. ЕТ"Магура-Виктория Стефанова" – ИД номер - 05/311/01353
13. "БИ ФРИ- НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА– ИД номер - 16/311/01251
14. ЕТ "Елена Асенова Нетова"– ИД номер - 16/311/01373
15. ЕТ "ЕКСО - Александър Любомиров"– ИД номер - 13/311/01262
16. ЕТ "ИВИ- ВАЛЕРИЯ КЮРКЧИИСКА"– ИД номер - 10/311/00973
17. "АПК - Копривщица - Любен Йовков" ЕТ– ИД номер - 23/311/00634
18. ЕТ "Гълъбица Мавродиева"– ИД номер - 01/311/00596
19. ЕТ "СВЕТОСЛАВ АНДРЕЕВ - СВЕТЛИ"– ИД номер - 10/311/00687
20. ЕТ "ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА"– ИД номер - 23/311/00768
21. ЕТ "Холидей - Траянка Станиславова"– ИД номер - 16/311/00979
22. "Еко Бадевци" ЕООД– ИД номер - 04/311/00741
23. "Шогун 83" ЕООД– ИД номер - 03/311/00785
24. ЕТ "Димовско слънце - Петко Тенчев"– ИД номер - 24/311/00849
25. "Брейн Комерс" ООД– ИД номер - 23/311/00575
26. ЕТ "СИЛВИЯ ЗОРОВА"– ИД номер - 23/311/00574
27. EТ "Еко 2012-Добрина Николова" – ИД номер - 08/311/00713
28. ЕТ"ХАВА БУХОВА"– ИД номер - 01/311/00719
29. "Аква Парадайз" ЕАД– ИД номер - 23/311/00777
30. ЕТ Перси - Персинг Чилингирова– ИД номер - 26/311/00619
31. "ТИМ - Борино" ЕООД– ИД номер - 21/311/00648
32. ЕТ "Романс - Ирена Андреева"– ИД номер - 20/311/01046
33. "ИВ - ИВЕЛИНА ДИМОВА"– ИД номер - 28/311/01118
34. ЕТ "Деси 87-Десислава Караджова"– ИД номер - 09/311/00726
35. ЕТ "Шопова-Петя Шопова"– ИД номер - 07/311/00957
36. ЕТ "Светлозар - Мариета Симеонова"– ИД номер - 23/311/00613
37. Петранка Ангелова– ИД номер - 06/311/00824
38. Мария Стоянова– ИД номер - 04/311/01152
39. Цветан Стойчев – ИД номер - 01/311/00662
40. Рила Пас– ИД номер - 10/311/00774
41. Дизайн студио_Калина Козалиева– ИД номер - 23/311/00750

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!