Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) призова лозарите и винарите предварително да си запазят часове за подаване на проекти по мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.

Лозар с устойчиви мелнишки сортове: Не се плаша за реколтата

Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на коронавируса - COVID-19, на територията на България, обясниха от Фонда.

Срокът за подаване на документи по мярка „Популяризиране в трети държави“ е от 17 февруари до 31 март 2020 г., а по мярка „Инвестиции в предприятия“ е от 16 март до 10 април 2020 г.

Изискваните документи по двете мерки ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. Часовете за прием ще се записват на следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534. 

Както е известно, запазването на часове се въвежда, за да се осигурят благоприятни условия и удобство за кандидатите. 

ДФЗ: „По този начин ще може да се съблюдава броят бенефициенти, планиращи да депозират документи, в конкретен ден, като се избягва тяхното струпване в сградата на ДФ „Земеделие“. 

На интернет страницата на Фонда кандидатите могат да намерят списъци с често допускани грешки и образци на документите по двете мерки. 

По мярка „Популяризиране в трети държави“ от Фонда напомниха, че вместо досегашните 50 % бенефициентите ще могат да получат до 60 % европейско финансиране за промоции на вино на пазарите извън ЕС.

От по-високия размер на европейско финансиране ще могат да се възползват всички кандидати, чиито проектни предложения са подадени и одобрени в срок от 12 месеца, считано от 3 февруари 2020 г.

Кандидатите по мярка „Инвестиции в предприятия“ могат да заявят финансиране за закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино.

Те могат да кандидатстват и за строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и други.