Държавен фонд „Земеделие“ приканва всички одобрени кандидати, подали заявления за подпомагане за финансовите 2016, 2017 и 2018 години по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор да заповядат да подпишат договорите си. Фонд „Земеделие“ вече подписа всички договори и изпрати покани до бенефициентите.
 
От ДФЗ припомнят,, че одобрените заявления са общо 132. За 2016 г. те са 44, за 2017 г. са 50 проекта, а за 2018 г. - 34. Ангажираните средства за трите финансови години са 50 016 966 лева, от които 19 983 847 лв. са предвидени за 2016 г., 14 000 716 лв. - за 2017 г. и 16 032 404 лв. - за 2018 г.
 
Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“  се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари.