Държавен фонд Земеделие (ДФЗ)  преведе близо 105 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане от Кампания 2015. 

 

Преразпределителното плащане се предоставя под формата на еднакво завишено плащане на площ за първите 300 декара, които отговарят на условията по Схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП). Повече от 51 000 земеделски стопани получават помощта. 

 

Изчисленията са извършени съгласно размера на финансовото подпомагане, определени със заповед на министъра на земеделието и храните - Десислава Танева.

 

Заповед № РД09-187 от 08.04.2016 г. за определяне на ставката по схемата за преразпределително плащане