Държавен фонд Земеделие преведе 3 858 600 лева по Схемата за специално плащане за памук. Субсидии са изплатени на 60 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури. 
 
Изискване към кандидатите в Схемата за памук беше в срок до 1 декември 2015 г. да предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция, съгласно Наредба 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания получават подпомагане.