Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии в размер на 226 хил. лв. на проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. 
 
От тях 192 463 лева са изплатени по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области”. Извършено е авансово плащане от близо 50 хиляди лева за инвестиционен проект за подпомагане на рибарската и туристическата дейност. Той е в  изпълнение на стратегия за развитие на местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бяла - Долни Чифлик - Аврен“.

Окончателно плащане на стойност 53 212 лева е направено по проект „Бяла-красива, динамична, успешна туристическа дестинация“. ДФЗ-РА изплати окончателно и 89 477 лв. на Община Девин за популяризиране на възможностите за туризъм. Крайният срок за изпълнението на проекта е 23 юни 2015 г.
 
Други 33 502 лв. са изплатени по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” по Програмата. Общата стойност на инвестицията по договор е в размер на 58 910 лв. Инвестиционното намерение е за закупуване на ново оборудване, което ще подобри производителността на цех за преработка на риба.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!