Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 4 132 191 лв. на 4 667 стопани с 590 313 пчелни семейства, съобщиха от ведомството.

Животновъди, ще получите есемес за доказване на обвързаната подкрепа

Това се случва само за три работни дни след приключване на приема на заявления по извънредната минимална държавна помощ de minimis, отпусната в подкрепа на пчеларите, припомнят от Фонда.

Периодът, в който пчеларите можеха да кандидатстват по схемата, продължи от 11 до 24 август. 

Допустими за подпомагане са 4 920 кандидати с общо 624 000 пчелни семейства. Останалите 253 стопани ще получат субсидиите си след приключване на допълнителните административни проверки, уточняват от ДФЗ.

В началото на този месец УС на ДФЗ утвърди бюджет по схемата в размер на 5 млн. лв. Ставката за подпомагане на едно пчелно семейство е 7 лв. Помощта има за цел да компенсира пчеларите във връзка с лошите метеорологични условия, извънредното положение и противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19, както и заради проблеми с отравяния на пчели при растителнозащитни мероприятия, които водят до унищожаване на пчелни семейства. 

Общият размер на помощите по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Превеждането на субсидиите по de minimis продължава. 

Подпомагането ще покрие част от разходите на стопаните при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви.