Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция изплати субсидия в размер на над 128 хил. лв. за дейности по три проекта с екологична насоченост на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по Мярка 4.1„Развитие на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).


Местната стратегия за развитие на МИРГ „Поморие - Несебър” предвижда осъществяването на проект за екологичен риболовен туризъм. Стойността на изплатената субсидия е 32 785 лв.


МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо поле” получи финансиране на стойност от 30 559 лв. Проектът е за разработка и поддържане на интернет страница и създаване на база данни с приложимото законодателство в сферата на околната среда в рибарската област.


Разплащателната агенция изплати и субсидия в размер на 64 800 лв. и на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат“ за закупуване на нови мрежи за отглеждане на пъстърва в гр. Доспат.
Безвъзмездната финансова помощ по трите проекта е в размер до 100%, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), а 25 на сто от държавния бюджет на България.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!